Personuppgiftspolicy

Intigritetspolicy

Vi på Haagen IT Partner AB värnar om den personliga integriteten när vi hanterar personuppgifter.

Syftet med denna information är att informera dig som kund om vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats (https://haagen.se) och hur personuppgifterna används.
Din personliga integritet är viktig för oss och utöver personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) följer alla tillämpliga regler avseende dataskydd.

Vi samlar främst in din e-postadress för att kommunicera med dig och organisationen du står bakom, men i vissa fall finns även ett administrativt behov av att komplettera med fullständigt namn och telefonnummer.


Säkerhet

Personuppgifterna lagrar vi på det säkraste sättet vi vet, nämligen vårt eget lösenordssystem som har flertalet skyddsmekanismer och krypteringsfunktioner.
Alla fält kring personuppgifter är krypterat och innan uppgifter kan plockas ut måste orsak anges vad uppgifterna skall användas till samt loggas exponeringen.


Exponering

Samtliga fält som innehåller identifierbara personuppgifter är dolda förutom titeln, ort, samt företagsnamn, detta är för att minimera exponering samt maximera säkerheten.

Vilken information sparar vi

Haagen IT Partner samlar in personuppgifter på webbplatserna när du t.ex. registrerar dig för intresset att vi skall kontakta er. De personuppgifter som samlas in kan innehålla information som du tillhandahåller, till exempel ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer som du själv skickat in till oss.

Vi kan också automatiskt samla in information om de enheter du använder för att interagera med våra webbplatser. Den information som vi samlar in kan inkludera IP-adress, enhetsidentifierare, webbläsare och webbinformation som samlas in via cookies, genomskinliga GIF-bilder och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Vi kan också automatiskt samla in information om hur du använder webbplatserna, till exempel vad du har sökt efter och visat på webbplatserna. Informationen som samlas in automatiskt kan komma att associeras med de personuppgifter som du har tillhandahållit.

Användning av information

De personuppgifter vi samlar in kan användas där vi har ditt specifika medgivande till detta, eller där Haagen IT Partner har ett berättigat intresse av eller annan rättslig grund för behandling av sådan information.

I vissa situationer kan insamling av personuppgifter krävas för driften av webbplatserna eller för att tillhandahålla vissa tjänster eller produkter. Haagen IT Partner använder dina personuppgifter för att svara på dina förfrågningar om information, behandla dina förfrågningar om att delta i evenemang, anpassa innehåll tar emot på webbplatserna, utvärdera och förbättra våra tjänster, distribuera informationsbrev, rekrytera och analysera webbplatsernas prestanda och funktion, följa alla tillämpliga lagar och genomdriva avtal, och utföra andra syften som du kan initiera eller begära. Vi kan spara dina personuppgifter och använda dem för att kontakta dig.

När vi inte längre har grund eller samtycke för att behålla dina uppgifter så kommer vi att radera eller avpersonifiera dem.

Haagen IT Partner kan använda cookies från första och tredje part och andra spårningstekniker för att hantera våra webbplatser och våra tjänster och samla in analyser om hur du använder dem.

Den information som ges i denna sekretesspolicy om cookies gäller även för andra spårningstekniker. Se vår cookiepolicy nedan för mer information om vår användning av cookies.


Cookie-policy

Genom att fortsätta att använda våra webbplatser, samtycker du till att vi kan lagra och komma åt cookies och använda andra spårningstekniker som beskrivs i denna cookie-policy.

En cookie är en liten textfil som kan lagras på och nås från din enhet när du besöker en av våra webbplatser, under förutsättning att du samtycker. Andra spårningstekniker fungerar på samma sätt som cookies och placerar små datafiler på dina enheter eller övervakar din webbplatsaktivitet så att vi kan samla in information om hur du använder våra webbplatser. Haagen IT Partner använder cookies och andra spårningstekniker för att identifiera dig och för att spåra din användning av våra webbplatser. Vi använder också cookies och andra spårningstekniker för att kontrollera åtkomsten till visst innehåll på våra webbplatser, skydda webbplatserna och för att kunna ge en bra service.

För att hantera våra webbplatser, har Haagen IT Partner avtal med tredje parts-tjänsteleverantörer för att spåra och analysera statistisk användning och volyminformation från våra webbplatsanvändare. Dessa tredjepartsleverantörer använder permanenta cookies för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen, hantera innehållet på våra webbplatser och analysera hur användarna navigerar och använder webbplatserna.

Om du inte vill att cookies ska användas på din enhet kan du justera inställningen för din webbläsare så att alla eller vissa cookies blockeras. Du kan också göra inställningar så att du varnas när en cookie används på din enhet.

Observera att om du använder webbläsarens inställningar för att blockera alla cookies kan du inte komma åt delar av våra webbplatser.

De data som samlas in av webbplatserna och/eller via cookies kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften som nämns ovan. Under alla omständigheter kommer sådana uppgifter inte att sparas längre än ett år.

Samtycke

Genom att använda webbplatserna, samtycker du till insamling, användning och lagring av dina personuppgifter av oss på det sätt som beskrivs i denna policy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy från tid till annan. Om vi gör betydande ändringar i denna policy som ökar våra rättigheter att använda dina personuppgifter så kommer vi uppmärksamma dig på det genom att tydligt publicera information om förändringarna på våra webbplatser.


Frågor

Vid frågor kring GDPR eller hur vi hanterar personuppgifter kan ni alltid kontakta oss över [email protected] alternativt över signal där samtliga meddelanden skickas krypterat för att sedan raderas per automatik efter 24 timmar.