Personuppgifter

Intigritetspolicy

Vi på Haagen IT  Partner AB värnar om den personliga integriteten när vi hanterar personuppgifter.

Syftet med denna information är att informera dig som kund om vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats (https://haagen.se) och hur personuppgifterna används.
Din personliga integritet är viktig för oss och utöver personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) följer alla tillämpliga regler avseende dataskydd.

Vi samlar främst in din e-postadress för att kommunicera med dig och organisationen du står bakom, men i vissa fall finns även ett administrativt behov av att komplettera med dina namn- och adressuppgifter.


Säkerhet

Personuppgifterna lagrar vi på det säkraste sättet vi vet, nämligen vårt eget lösenordssystem som har flertalet skyddsmekanismer och krypteringsfunktioner.
Alla fält kring personuppgifter är krypterat och innan uppgifter kan plockas ut måste orsak anges vad uppgifterna skall användas till samt loggas exponeringen.


Exponering

Samtliga fält som innehåller identifierbara personuppgifter är dolda förutom titeln, ort, samt företagsnamn, detta är för att minimera exponering samt maximera säkerheten.


Frågor

Vid frågor kring GDPR eller hur vi hanterar personuppgifter kan ni alltid kontakta oss över [email protected] alternativt över signal där samtliga meddelanden raderas per automatik efter 24h.